ANSET AKADEMİ

BİZ KİMİZ?

2011 yılında kuruluşumuzdan bu yana genç dinamik ve uzman kadromuz ile Ankara’nın ve ülkemizin İş Sağlığı Güvenliği alanında hizmet veren ilk firmalarından biri olarak 2013 yılında 6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının ülkemizde yürürlüğe girmesi ile büyüyerek hizmetlerimizi vermeye devam etmekteyiz. Karayolları Deneyimli mühendisi ve iş güvenliği uzmanı olan kurucumuz Elvan SİYAH ...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TİYATRAL EĞİTİM PROJESİ

Arttırılmış Gerçeklik

VR Eğitimleri

Sanal gerçeklik iş güvenliği eğitimi, iş kazalarını ve iş kazalarından kaynaklı ölümleri minimize etmek ve endüstride sanal gerçeklik kullanımı, üretimde sanal gerçeklik ve inşaat gayrimenkulde sanal gerçeklik kullanımı ile fabrikaları ve ...

İş Yaşamında Mindfulness

Stres Azaltma ve Dikkat Arttırma Eğitimleri

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), veya Türkçe karşılığı ile Farkındalık Temelli Stres Azaltma, 1979’da Massachusetts Üniversitesi Tıp Merkezi’nde Jon Kabat-Zinn tarafından oluşturulan 8 haftalık bir farkındalık ve stres azaltma programıdır. ...

Tiyatral

İş Güvenliği Eğitimleri

İş Güvenliği Tiyatrosu, Kurumunuza özel hazırladığımız, iş güvenliği kurum kültürünüzü yansıtan, kurumunuzda çalışma risklerinizi, isg tiyatrosu , size ait kural ve mesajlarınızı içeren forum tiyatro ( tiyatral eğitim )yöntemi ile hazırladığımız ...

Ergonomi Eğitimleri

“Ergonomi” sözcüğü Yunancada “Ergon = İş, Çalışma” , “Nomos = Yasa” anlamına gelen sözcüklerin birleştirilmesiyle elde edilmiştir.Günümüzde “İş Bilimi” olarak bilinmektedir. Ergonomiye kısaca “fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci” ...

Defansif Sürüş

Eğitimleri

Defansif sürüş teknikleri eğitimi trafikteki tehlike ve riskleri önceden algılayarak savunma geliştirmek için gerekli bilgilerin sürücü ve sürücü adaylarına öğretilmesini kapsamaktadır. Defansif sürüş tanımı adından da anlaşılacağı üzere sürücü ...

Yöneticiler için

İş Güvenliği Eğitimleri

Bu eğitim kurum içinde her seviyeden yöneticilerin hem düşünsel hem de fiziki olarak iş sağlığı ve iş güvenliği süreçlerine aktif katılımını ve İSG kültürünün ayağa kaldırılmasını hedeflemektedir. Açık ve anlaşılır bilimsel veriler eşlinde, İSG ...

Yüksekte Çalışma Eğitimleri

Irata - sprat sertifikalı eğitmenler ile

Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir. Kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma Yüksekte Çalışmadır. OSHA tarafından Yapılan istatistiklerde 3 , ...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TİYATRAL KONULARIMIZ

Sanal gerçeklik iş güvenliği eğitimi, iş kazalarını ve iş kazalarından kaynaklı ölümleri minimize etmek ve endüstride sanal gerçeklik kullanımı, üretimde sanal gerçeklik ve inşaat gayrimenkulde sanal gerçeklik kullanımı ile fabrikaları ve şantiyeleri daha güvenli hale dönüştürüyor.

Sanal gerçeklik iş eğitimi, operatörler ve bakım personelleri için yeni ekipmanlar konusunda oyunlaştırma ile sanal gerçeklik iş eğitimi sayesinde interaktif iş eğitimine de olanak tanıyor. Bu süreç kullanışsız yada bozulmuş parçaların ve meydana getirecekleri olası arızaların tespitinde de çok fayda sağlıyor. Sanal gerçeklik iş eğitimi sayesinde ekipmanların adeta içinde dolaşan çalışanlar, bu sayede detaylı bakım planlarını oyunlaştırma ile sanal gerçeklik iş eğitimleri ile yapabiliyor. Oyunlaştırma ile sanal gerçeklik interaktif iş eğitimi faydalarından belki de en öne çıkanı, iş süreçlerinin işleyişini klasikleşmiş matematiksel denklemler ve termal modeller kullanarak sıkıcı yöntemler ile çözmek yüzyıllardır öğretilen ve çalışanları sıkan bir yöntem. İnteraktif Sanal Gerçeklik Çalışan Eğitimi yani Sanal Gerçeklik ile İş Eğitimi sayesinde tıpkı pilotların uçuş simülatörleri ile uçmayı öğrendikleri gibi, sanal gerçeklik çalışan eğitim simülasyonları da hem sanal gerçeklik iş güvenliği eğitiminde hem de sanal gerçeklik ile iş eğitiminde geri bildirimi pekiştirir. Böylece iş verimliliği zirveye çıkar.

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), veya Türkçe karşılığı ile Farkındalık Temelli Stres Azaltma, 1979’da Massachusetts Üniversitesi Tıp Merkezi’nde Jon Kabat-Zinn tarafından oluşturulan 8 haftalık bir farkındalık ve stres azaltma programıdır. Tüm farkındalık meditasyon programlarında olduğu gibi, kökleri manevi öğretilerden gelmesine rağmen büyük ölçüde kanıtlanmış tıbbi ve psikolojik araştırmalara dayanır. Bu nedenle herkese açıktır.
Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma programı adıyla Türkçeleştirilen, MBSR, orijinal adıyla Mindfulness Based Stres Reduction olarak bilinir. Adımlar halinde stresi azaltmaya yönelik pratikler alan katılımcılar program sonunda farkındalık deneyimlerini artırır. Programı yalnızca profesyonel mindfulness eğitimi almış Mindfulness eğitmenleri uygulayabilir. 40 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanında uygulanan program Prof. Dr. Jon Kabat Zinn imzasını taşır. Grupça yapılan çalışmalarda yoga hareketleri ile bedenin sınırları keşfedilirken nefes ve meditatif pratiklerle odaklanma çalışmaları yapılır. Ek olarak, süreç içinde kullanıcılara eğitmenin hazırladığı kitapçıklar, ses kayıtları rehberlik eder.
Eğitmen ve katılımcıların etkileşim içinde olduğu programda her grup kendi dinamiğini ve özgün deneyimini de beraberinde getirir. “MBSR nedir?” sorusunun yanıtı standartlaştırılmış bir eğitim olsa ve farkındalık hedefi belirlense de her katılımcının süreç sonunda programdan kazandıkları ona özgüdür. Hatta, kişisel deneyimlerle şekillenen süreçte, eğitmen her adımda, soru ve sorunda katılımcıların yanındadır. Öyle ki, onları farkındalık için keşfe davet eder. Tamamen seküler bir çalışma olan farkındalık meditasyonu dini bir pratik değildir, mindfulness nedir öğrenmek için eski öğretilere bakmak gerekir. Mindfulness, temellerini Budizm öğretisinden aldığı için referanslara sık sık rastlansa da dini herhangi bir ritüel veya çalışma içermez.

Bu eğitim kurum içinde her seviyeden yöneticilerin hem düşünsel hem de fiziki olarak iş sağlığı ve iş güvenliği süreçlerine aktif katılımını ve İSG kültürünün ayağa kaldırılmasını hedeflemektedir. Açık ve anlaşılır bilimsel veriler eşlinde, İSG alanında söz sahibi uluslararası uzmanlar, söz söyleyen büyük kurum yöneticileri ile endüstri psikolojisi alanından faydalanarak, gerek slayt, gerek film, gerekse serbest tartışma ile atölye çalışması şeklinde ilerler.

Eğitimde, İSG-Ç kültürünün kurumlarda yerleşmesi için etkili İSG-Ç liderliğinin modellenmesi ve katılımcılara İSG-Ç süreçlerinin geliştirilmesi için yönetim becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yöneticilerin İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerine aktif katılımı sağlanarak İSG kültürünün şirketlerde oluşturulması sağlanır.

Defansif sürüş teknikleri eğitimi trafikteki tehlike ve riskleri önceden algılayarak savunma geliştirmek için gerekli bilgilerin sürücü ve sürücü adaylarına öğretilmesini kapsamaktadır. Defansif sürüş tanımı adından da anlaşılacağı üzere sürücü kaynaklı olarak değil, karşıdan herhangi bir sebeple gelebilecek ataklara karşı gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Sürüş esnasında sürücünün maruz kalması olası riskleri tespit ederek hava, yol ve trafik şartlarına uygun şekilde savunma gerçekleştirilmesidir. Kazaların önüne geçmeyi ve birtakım tehlikelere karşı korunabilmeyi amaçlayan defansif sürüş teknikleri eğitimi hem beklenmedik durumlar karşısında sürücünün yapması gerekenleri hem de can güvenliğini nasıl sağlayabileceğini öğretmektedir. Hayat kurtaran bir eğitim programı olan defansif sürüş teknikleri eğitimi sürüş bilincini arttırmakta ve araç kullanımında doğru bilinen yanlışları düzeltmektedir. Sürücü ve sürücü adaylarının bilinçlenmesini hedefleyen bu eğitim teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

“Ergonomi” sözcüğü Yunancada “Ergon = İş, Çalışma” , “Nomos = Yasa” anlamına gelen sözcüklerin birleştirilmesiyle elde edilmiştir.Günümüzde “İş Bilimi” olarak bilinmektedir. Ergonomiye kısaca “fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci” diyebiliriz.
Çalışmanın yöntemli bir şekilde düzenlenmesi, İnsanın kullandığı araç ve makinelerle uygunluk içinde olmasının sağlanması ergonominin amacıdır.


İş sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma ortamına ilişkin ILO nun 155 sayılı sözleşmesinde “İşin maddi unsurları ile işi yapan veya nezaret eden kişiler arasındaki ilişkiler ve makine, techizat, çalışma süresi, işin düzenlenmesi ve iş usullerinin işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerine uyarlanması hususlarını dikkate alacaktır (ILO 155 Md:5)’’ denilmektedir. Ayrıca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin «İş Sağlığı ve Ergonomi» başlıklı 9.maddesine göre: ‘’Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, işçilerin iş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi prensipleri işverence tam olarak dikkate alınacaktır.’’ denilmektedir.
Ergonomik risk faktörlerine bakacak olursak ; Zorlayıcı Pozisyonlar,Tekrarlı Hareketler,Güç Uygulama,Titreşim,Mekanik Baskı.Bu faktörler boyun bölgesi,omuz,dirsek,el bileği,el,parmak,bel bölgesinde problemler yaratabilmektedir.

Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir. Kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma Yüksekte Çalışmadır.
OSHA tarafından yapılan istatistiklerde 3.4 m’den daha yukarıdan düşen kişiler ile ilgili kazalarda %85’ten fazlası ölümle sonuçlanmıştır.
Türkiye’de özellikle inşaat sektöründe önemli sayıda iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların büyük bölümü yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak sadece inşaatlarda çalışanların değil, merdiven kullanarak çalışan tüm çalışanların bu eğitimi alması zorunludur.
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir” şeklinde yükseklikten bağımsız olarak yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu her seviye yükseklik olarak tanımlanmıştır. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır. Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanların bu eğitimi alması yasal zorunluluktur. Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir.

İş Güvenliği Tiyatrosu, Kurumunuza özel hazırladığımız, iş güvenliği kurum kültürünüzü yansıtan, kurumunuzda çalışma risklerinizi, isg tiyatrosu , size ait kural ve mesajlarınızı içeren forum tiyatro ( tiyatral eğitim )yöntemi ile hazırladığımız tiyatral bir eğitim formatıdır. Ezber bozan ve eğlenceli bir eğitim olan İş Güvenliği Tiyatrosu ( isg tiyatrosu ) kurumunuzda yarattığı etkili sonuçlarla, “İş Güvenliği Eğitiminde” fark yaratır.
İş yaşamının ağır çalışma koşullarında ve stresli ortamında, iş güvenliği eğitimi’nin, insanın doğasına paralel olarak içten ve samimi şekilde anlatılması, yaşanan kazaların ve riskli davranış örneklerinin farklı nedenlerinin sorgulanması, etkili iletişimin ne kadar önemli olduğuna değinilmesi, iş güvenliği tiyatrosu ( isg tiyatrosu ) nun en önemli özellikleri arasındadır. işte tiyatro, çalışanlar arasında yarattığı, güçlü ve etkin iletişim ortamı, eğlenceli bir paylaşım alanı ve soruna hep birlikte çözüm arayışı, yine bu eğitim yönteminin artıları arasındadır.

Eğitim sırasında ve öğrenme sürecinde çalışanlarda iş güvenliği konusunda farkındalık ve davranış değişikliğine varan etkili sonuçlar elde etmek,
-Kurumda en sık yaşanan kaza ve risk analizinden yola çıkarak, çalışanların, iş yaparken dikkat seviyesini maksimum seviyeye çıkarmak,
-İş güvenliği konusunda ortak bir kurum kültürü oluşturmak,
-iş kazalarını ve riskleri önlemek ve azaltmak,
-Kurumda iş güvenliğine dikkat çekmektir.

ANSET AKADEMİ

Projeden Haberler

PROJE EKİBİMİZ

TİYATRO EKİBİMİZ

İLETİŞİM

Bize Ulaşın

Adres:

Aziziye Mah. Şehit Mahir Turan Sok. No:3/F Hoşdere - Çankaya / Ankara

Email:

info@ansetakademi.com

Telefon:

0(312) 428 83 87